Popravite ali izboljšajte ocene!

Pri učenju angleščine smo uspešno pomagali učencem od petega do devetega razreda osnovnih šol, srednješolcem in gimnazijcem. Nekaterim pomagamo le občasno, drugim pa redno (tedensko).

Naše inštrukcije angleščine so načrtne. Za vsakega učenca pregledamo željeno snov, mu posredujemo manjkajoče znanje in pripravimo domače naloge za utrjevanje. Pri naslednjih inštrukcijah pregledamo domačo nalogo in tako preverimo in odpravimo morebitne nejasnosti.

Če je učenec pripravljen sodelovati in ima dovolj utrjeno snov - domače naloge, ki mu jih damo morajo biti narejene - lahko zagotovimo uspeh.

Naše prednosti v vašo korist

  • Inštrukcije angleščine lahko potekajo v mestih Ljubljana, Kranj in Tržič ter v okolici tem mest, lahko pa pridemo tudi na dom.
  • Učenca uspešno pripravimo na test, izpit, maturo.
  • Možne so tudi skupinske inštrukcije angleščine - npr. skupaj s sošolci (do 3 osebe).
  • Nudimo tudi redne inštrukcije angleščine (npr. tedenske ali dvotedenske inštrukcije).
  • Ni menjavanja inštruktorjev, zato se doseže boljši uspeh.
  • Vašim željam se lahko prilagodimo.